Công nghiệp Tin tức

  • Vật liệu giống len có thể ghi nhớ và thay đổi hình dạng

    Như những ai đã từng duỗi tóc đều biết, nước là kẻ thù.Tóc được làm thẳng một cách cẩn thận bởi nhiệt sẽ bật trở lại thành những lọn tóc ngay khi tiếp xúc với nước.Tại sao?Vì tóc có trí nhớ hình dạng.Thuộc tính vật chất của nó cho phép nó thay đổi hình dạng để đáp ứng với các kích thích nhất định và trở lại ...
    Đọc thêm
  • Chúng tôi sẽ tham dự trực tuyến hội chợ Canton lần thứ 128, thời gian triển lãm là ngày 15.Đến ngày 24.

    2.Chúng tôi sẽ tham dự trực tuyến hội chợ Canton lần thứ 128, thời gian triển lãm là ngày 15.Đến ngày 24.Tháng 10 Chào mừng bạn đến thăm gian hàng trực tuyến của chúng tôi.Trang web của chúng tôi sẽ được thông báo sau khi nó xuất hiện sau đó.Là nhà cung cấp thường xuyên trong hội chợ bang, chúng tôi tham dự hội chợ bang từ lần thứ 114, hai lần một năm, luôn vào tháng 5 và tháng 10 ở Gu ...
    Đọc thêm